Logopedia

Logopedia

Zapraszamy wszystkich pacjentów nie tylko z wadami wymowy, lecz również zaburzeniami spowodowanymi chorobami (w tym przypadki o podłożu neurologicznym). Opieką logopedyczną powinny być objęte dzieci od pierwszych miesięcy życia, jak również często młodzież i osoby dorosłe.

Prowadzimy pełną rehabilitację mowy, diagnozujemy osoby w każdym wieku, prowadzimy terapię oraz treningi dla osób pracujących głosem, bądź przygotowujących się do pracy związanej z emisją głosu. Dodatkowo oferujemy pełną rewalidację oraz naukę kompetencji komunikacyjnych dla upośledzonych, osób z Autyzmem, Zespołem Downa itp.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

 • Poradnictwo logopedyczne oraz terapeutyczne
 • Pełna diagnostyka – ocena sprawności i budowy anatomicznej narządów mowy, badanie kompetencji słuchowych i językowych
 • Eliminacja wad wymowy
 • Terapia jąkania
 • Logopedyczne badanie słuchu (w zakresie aspektów komunikacyjnych)
 • Wczesna diagnoza niemowląt oraz dzieci do 2 roku życia
 • Terapia opóźnionego rozwoju mowy
 • Przywracanie mowy
 • Diagnoza i terapia osób z afazją, po wypadkach, urazach, porażeniach nerwu twarzowego itp.
 • Pełna rehabilitacja mowy u osób z problemami demencyjnymi
 • Rewalidacja oraz terapia mowy dzieci i dorosłych z Autyzmem, Zespołem Downa, upośledzeniami
 • Logopedia medialna – doskonalenie artykulacji, dykcji, wypowiedzi i głosu osób występujących publicznie (dziennikarze, menedżerowie, dyrektorzy, biznesmeni, aktorzy, nauczyciele i wszyscy zainteresowani). Praca przy użyciu specjalistycznego sprzętu (kamera, dyktafon, programy komputerowe itp.).
 • Psychologopedia – eliminacja zaburzeń komunikacyjnych mających swe podłoże w psychice człowieka

 

Terapeuci:

 • Mgr Sylwia Krawczyńska – logopeda dyplomowany, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, neurologopeda (w trakcie certyfikacji na Uniwersytecie Gdańskim).